Forskning

Högenergifysik Institutets forskningsprogram

Vem arbetade med Kinheng?

Området högenergifysik styrs av sammanflätade vetenskapsdrivare för att utforska de elementära beståndsdelarna av materia och energi, interaktionerna mellan dem och naturen av rum och tid.Office of High Energy Physics (HEP) utför sitt uppdrag genom ett program som främjar tre gränser för experimentell vetenskaplig upptäckt och relaterade ansträngningar inom teori och datoranvändning.HEP utvecklar nya accelerator-, detektor- och beräkningsverktyg för att möjliggöra vetenskapen, och genom Accelerator Stewardship arbetar man för att göra acceleratorteknik allmänt tillgänglig för vetenskap och industri.

Vilken leverantör av Kinheng till Institute Lab?

Vi har levererat CRYSTALS-material till dessa internationella labb för deras tillämpning i Accelerator Research Program, Partical Beems, DOI-avbildning, nukleär detektion.Vi är mycket glada över att arbeta med dem tidigare.vi kommer att fortsätta att utveckla och leverera de avancerade materialen till dessa berömda labb.